SSSM11 1:e oktober 2011 (111001) i Trollhättan

Nu äre dags för tioårsjubileum av SSSM!

Datum: 111001 Lördag 1:e Oktober 2011. (det var för många ettor för att inte har den denne dag… )
Plats: Trollhättan. Banan… (Hemligt cirka 4-6km slinga som vi kör runt på)
Sponsorer: Nej tack!
Öl: I’ll have a Guinness Please.
Startavgift: Ta med Öl och Mat för dig själv och arrangörer…!

Läs mer: http://sssm11.singlespeed.se

SSSM111001
SSSM111001