Fysik Uppsats

Acceleration: Är ett begrepp som anger förändring av hastighet(ökning) Acceleration förkortas med bokstaven a. Acceleration mäts i m/s^2. Acceleration kan vara bra att veta då man kan använda det för att räkna ut bromssträckor, färdsträckor osv. Formel för medelacceleration är a=v-v0/T, formel för acceleration=a=F/m. Ibland kan man vara tvungen att använda denna formeln om någon variabel saknas:s/t=v0+v/2

Hur påverkar då gravitationen accelerationen? Säg att Gravitationen hade varit 0, då hade det bara funnits en acceleration i någon ynka millisekund och sen hade föremålet varit i konstant hastighet.

Säg att du släpper en sten 500 meter ovanför marken och gravitationen har höjts betydligt, detta betyder stenen kommer accelerera fort som bara den och komma ner betydligt Snabbare ner till marken än vad den hade gjort med normal acceleration. Slutsats: Desto Högre/Lägre gravitationen är desto Snabbare/långsammare blir accelerationen. Man kan bevisa hur accelerationen blir påverkad via formeln F=m*a.

Retardation: Man kan säga att de är en “negativ acceleration” dvs retardation anger en förändring av en minskad hastighet. Ändras gravationen är det I princip samma som med acceleration fast tvärtom

Massa(M):En enhet vi människor har hittat på för att kunna mäta materia. Massa räknas ut genom ett flertal olika formler, men inom fysiken är m=F/g vanligast.

Vet inte riktigt hur man ska tänka här, eftersom att massa skapar gravitation. Massa påverkar gravitationen, inte tvärtom.

Kraft(f):alla olika krafter som påverkar ett föremåls sammanlagda nettokraft

När man räknar ut (F) använder man sig av en formel F=m*G och om G förändras så förändras även hela kraften (så länge massan är mer än 0) Te x F=1*9.82. ßhär är nettokraften 9.82, säg att det skulle stå F=1*5.54 ß Här är nettokraften 5.52. Dvs gravitationen har väldigt stor påverkan på (F)

Friktion: Är en kraft som uppstår mellan två objekt som nuddar varandra och accelererar/retarderar. Man kan säga att friktion mäter föremålets strävhet och kan räknas ut genom formeln F fr = u*F n

Om gravitationen ändras så ändras kommer först och främst lufttrycker ändas, sedan kommer så är friktionen beroende av normalkraften som i sin tur blir påverkad av gravitationen.

Fjäderkonstant: Fjäderkonstanten är det som bestämmer hur svårt det är att dra ut en fjäder. Detta räknar vi ut via Hookes lag (F=k*delta l) Fjäderkonstanten mäts i N/m.

Normalkraft: Tänk att du lägger en penna på ett bord, gravitationen kommer fortfarande vilja dra ner pennan men den ligger fortfarande kvar på bordet. Det är på grund av att en EXAKT lika stora kraft “trycker” upp pennan från bordet Normalkraften räknas ut genom formeln Ffr=u*Fn

Hur påverkar gravitationen normalkraften? I exemplet nämnde jag att gravitationen vill dra ner pennan, tänk om gravitationen hade varit mycket mer än 9.82 m/s. Pennan hade fortfarande legat kvar på bordet men det hade varit en mycket större tyngdkraft på pennan dvs en större nettokraft hade påverkat föremålet(F=M*G) , då hade även normalkraften ökat så att den kunde ”trycka” upp pennan med samma nettokraft.

Gravitation(tyngdkraften):Gravitationen är det som gör så att vi kan hålla oss på marken. Utan gravitationen hade vi flugit runt precis som man gör i rymden.Gravitationen här är cirka 9.82m/s^2. Dvs om du släpper ett eldklot från din hand kommer ursprungshastigheten vara 9.82m/s.

Säg att du springer 5 m/s med gravitationen 9.82 m/s, vad hade hänt om gravitationen minskade/ökade? Säg att gravitationen hade ökat, eftersom det ökar så påverkar den dig mer och det kommer bli betydligt jobbigare att lyfta benen från marken eftersom att du dras ner mot marken. Om gravitationen hade varit 0 så hade du endast behöva skjuta ifrån dig så hade du varit i konstant hastighet i all evighet tills någonting stoppar dig.

Tid(t): En enhet som vi människor har kommit på för att mäta livslängder, dagslängder och ja, tiden helt enkelt.

Man tycker ju att tiden borde vara oberoende av gravitationen, eller? Men i själva verket så har man räknat ut att det tar ungefär 24 timmar för jorden att snurra ett helt varv. Om gravitationen hade ändrats hade även antal timmar ändrats på hur lång tid det tar för jorden att snurra ett varv vilket gör att vårt gamla tidssystem blir inkorrekt.

Hastighet(m/s):Hur fort ett föremål rör sig, man kan använda sig av en vektorpil för att avgöra vilken riktning föremålet rör sig åt. Medelhastighet räknas ut genom att använda sig utan formeln s/t, EX:Person X cyklar 1337 meter på 30 sekunder, hur snabbt cyklar person x i genomsnitt? 1337/30=44.56 dvs Person X cyklar 44.56 m/s i genomsnitt! Vad hade hänt om man ändrade gravitationen?

Kan inte tänka mig att hastigheten förändras eftersom att 100 km/h är och kommer alltid att vara 100 km/h, men förändras gravitationen så förändras i sin tur friktionen vilket gör att strävheten blir större/mindre och det kommer krävas mer/mindre nettokraft att komma upp till 100km/h