SSSM 2010

SSSM09 arrangerades i Karlstad den 6 juni av Henrik Ravin.

Mästare: Dag helstad
Mästarinna: Amelie Magnander
DFL: Bruse LF Persson
Balanstävlingen: Anders Åberg

Läs mer på http://sssm10.singlespeed.se

för utväxlingsstörda