SSSM 2006

SSSM06 arrangerades i Stockholm den 30 september av Bruse och Mattias Handley.

Mästare: Ville Lekholm
Mästarinna: Amelie Magnander
Juniormästare: Simon Sjölander
DFL: Phil McNaughton

Läs mer på http://www.singlespeed.se/sssm06/

34

Phil nöjd som DFL. Foto: Tobias/Frost

35

Mästaren flankerad av Mera Lera. Foto: Tobias/Frost

Bilder och eftersnack: http://happymtb.org/forum/read.php/1/462676/

för utväxlingsstörda