SSSM 2009

SSSM09 arrangerades i Karlstad den 6 juni av Henrik Ravin.

Mästare: Felix Sors
Mästarinna: Amelie Magnander
Juniormästare: Hampus Kokk
DFL: Robert Hammar

Läs mer på http://sssm09.singlespeed.se

masterstart

Masterstarten. Foto: Henrik Ravin.

S6003844

Juniormästaren. Foto: Bruse

20090606-IMG_0494

Som på spåret. Foto: Viktor Karlin

Bilder mm: http://happymtb.org/forum/read.php/1/1095655/

för utväxlingsstörda